KusGribiNedir.com

 

AVIAN INFLUENZA (TAVUK VEBASI, KUŞ GRİBİ) BASIN AÇIKLAMASI

Balıkesir İli Manyas ilçesi Kızıksa (Kızılköy) Beldesi ile Salur Köyleri arasında çeltik tarlalarında açık hindi besisi yapan bir işletmede kamuoyunda ‘Kuş Gribi’ adıyla bilinen ‘Tavuk Vebası’ hastalığına rastlanmıştır.

 

Hastalık Ülkemizde ilk kez ortaya çıkmıştır.Hastalığın kaynağı ile ilgili olarak net bir bilgi alınamamakla beraber olay yerinin Manyas Kuş cennetine sınır olması nedeni ile göçmen kuşlardan kaynaklı bir bulaşmanın olduğu düşünülmektedir.

 

 

06 Ekim Perşembe günü, resmi veteriner ekiplerince sabah hastalık mahalline gidilerek kalan hayvanların tümü imha edilmiş ve ölü hayvanlar da toplanarak hastalığın bulaşmasını önlemek için gömülmüştür. Çevrede bulaşmaya sebebiyet verecek tüm materyaller yok edilmiş, dezenfeksiyon yapılmış, hastalıkla ilgili alınması gereken tüm önlemler alınarak bölgeye geçici kordon konulmuştur.

 

7 Ekim Cuma günü hastalığın Tavuk Vebası ve H5 tipi olduğu Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nce belirlenmiştir uluslararası işbirliği çerçevesinde elde bulunan teşhis materyalleri Uluslar arası Referans Enstitülere gönderilecektir.

 

Bakanlığın Ülkesel referans enstitüsünce bilgilendirilmesi üzerine ‘Tavuk Vebası Ulusal Acil Eylem Planı’ devreye konulmuştur. Bölgede kordon ve karantina tedbirleri alınmıştır. Şu an itibarı ile olayla ilgili her şey kontrol altındadır.

 

Acil Eylem Planı çerçevesinde Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü”nde “Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi” ve Balıkesir İlinde de ‘Yerel Hastalık Kontrol Merkezi’ ve uzmanlardan oluşan Ulusal Uzman Grubu çalışmalarına başlamıştır.

 

Hastalığın hayvanlardan insanlara geçen bir hastalık olması da dikkate alınarak Sağlık Bakanlığın Merkez ve Balıkesir teşkilatı bilgilendirilmiştir.

 

Ayrıca hastalık Avrupa Birliği ve OIE ( Uluslar arası Hayvan Hastalıkları Ofisi) gibi uluslararası kuruluşlara bildirilmiştir.

 

Hastalığın insan ve hayvan sağlığı açısından önemi dikkate alındığında tüm kurum ve kuruluşların işbirliği önem arz etmektedir. Bu çerçevede Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızca; alınan tüm tedbirlere vatandaşlarımızın hassasiyetle uyması, kümeslerde hijyenik tedbirleri en üst düzeye çıkarmaları, her türlü hastalık şüphesi ve ölümleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatına bildirmeleri gerekmektedir.

 

Hastalık olay yerinde kontrol edilip hasta hayvanlar imha edildiğinden vatandaşlarımızın veteriner Hekim gözetiminde kesimi yapılan kanatlı etlerini tüketmelerinde bir sakınca görülmemektedir..

İŞLETMELERCE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

 

Özellikle kanatlılarla yakın ilişki içerisinde bulunan işletmelerimizin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi insan ve kanatlı sağlığı açısından önemlidir.

 

1- Bu hastalığın çok bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık olması yanında insanlara da bulaşabileceği dikkate alınarak korunma tedbirlerini almaları.

 

2- İşletmelerin giriş ve çıkışları ciddi olarak kontrol altına alınmalıdır. Kümesler ve yem üniteleri ziyaretçiler için ‘yasak bölge’ ilan edilmelidir.

 

3- İşletme içinde personel hareketleri olabildiğince sınırlandırılmalıdır.

 

4- Her kümesin bakıcısı ayrılmalı ve diğer kümeslere giriş ve çıkış kesinlikle yasaklanmalıdır. Bakıcıların kümeste giydiği ayakkabı ve tulumla dışarı, dışarıda giydiği elbise ve ayakkabı ile de kümese girmesi engellenmelidir. Bu kurala işletme sahibi ve yöneticiler de uymalıdır.

 

5- Kümes kapıları önünde, personel giriş dezenfeksiyonu için gerekli tedbirler alınmalıdır.

 

6- Taşıtlar mümkün olduğunca dışarıda tutulmalı eğer girmeleri çok gerekli ise tesisin girişinde etkili dezenfektanlardan biri ile yıkanmalıdır.

 

7- Bu hastalık için etkili olan formalin+permanganat, sodyum hipoklorit, amonyum quertar tuzları, kalsiyum hidrat, kresilik asit ve sentetik fenoller gibi dezenfektanlar kullanılmalıdır.

 

8- Yetiştirilmek üzere temin edilen yumurta, civciv veya piliçler hastalık kontrollerinin düzenli olarak yapıldığı bilinen, her bakımdan güvenilir, çalışma izni verilmiş ve sağlık sertifikası düzenlenmiş olan damızlık çiftliklerinden alınmalıdır.

 

9- Kümes içi kadar, kümes dışı da temizlenmeli ve kontrol edilmelidir. Kümes dışındaki çöplükler gelişigüzel atılmış malzemeler, kümes dışında yemlerin etrafa saçılmış olması farelerin ve diğer kemiricilerin kümese yaklaşmalarını ve kümese girmelerini kolaylaştırır. Bunun için kanatlı barınaklarının etrafındaki alanlar da temizlenebilir, dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmalıdır.

 

10- Kemirgenler dışkılarıyla yem ve altlığı kontamine ederler. Dolayısıyla kemirgenlerle mücadele için etkili bir program yürütülmelidir.

 

11- Kümeslere yabani kuş ve kemirgenlerin girişi engellenmelidir.

 

12- Göçmen su kuşlarının hastalığın yayılmasında taşıyıcı rol oynadığı dikkate alınarak, göl, gölet ve göçmen su kuşlarının işletmelere yakınlığı halinde aşırı tedbirli olunmalıdır.

 

13- Her seferinde, kullanılmak üzere yeni viyoller tercih edilmelidir.

 

14- Yem, su, ekipman hijyenine mutlaka uyulmalıdır. Bir başka işletmeden alınan ekipman kesinlikle işletmeye sokulmamalıdır.

 

15- İşletmeler bünyelerindeki sağlık kontrollerine özen göstermelidirler.

 

16- Avian Influenza hastalığı tehlikesine karşı gerekli tedbirlerin alınabilmesi için ilk hastalıktan şüpheli veya ölü hayvanın kesin teşhisi vakit geçirilmeden yaptırılmalıdır.

 

17- İşletmeler uğrayacakları ekonomik kayıpların büyüklüğüne karşın, hastalık ihbarlarında özverili olmalı ve civardaki işletmeleri derhal uyarmalıdırlar.

 

18- Hayvan hareketlerinde kontrollü olunmalı ve Bakanlığımıza yardımcı olunmalıdır.

 

19- Temiz ve hijyenik bir kümes her türlü hastalığa karşı alınmış en etkili önlemdir. Temizlik ve dezenfeksiyonun istenilen düzeyde olması için kümeslerde taban, duvar, tavanlarda çatlak, yarık bulunmamalı ve kolayca yıkanabilmelidir.

 

20- Aynı çiftlikte sadece bir türden hayvan yetiştirilmelidir. Dışarıdan sürüye kesinlikle hayvan katılmaması ve hepsi içeri, hepsi dışarı kuralına uyulmalıdır.

 

21- Kümeslerin periyodik temizliği, dezenfeksiyonu, havalandırılması, gıda, su hijyeni, kümes ısısı ve hayvan bakıcılarının temiz tulum, dezenfekte edilmiş çizme ve eldiven kullanmaları sağlanmalıdır.

 

22- Hayvan Sağlık Sigortası yaptırılmalıdır

 

23- Ölü, hasta hayvanlar bulaşmayı önleyecek şekilde imha edilmelidir.

 

 

eXTReMe Tracker