KusGribiNedir.com

 

Sayı     : 250 10 09 12/YHH/05-1

Konu  :Basın bildirisi                                                  

08.01.2006-000664

  
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

             Son zamanlarda bazı illerde görülen kanatlı hayvan ölümleri nedeniyle ülkemizde yürütülmekte olan salgın kanatlı hayvan hastalıkları ile mücadelede istenen sonucun alınabilmesi ve  Tavuk vebası hastalığının yayılmasının önlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen hususların ilgililere duyurulmasında fayda görülmüştür:

 

1-Şüpheli kanatlı hayvan ölümleri Tavuk vebası olabileceğinden ihbarların Resmi tatil günleri dahil ivedilikle Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılması,

 

2- Bu hastalığın temel taşıyıcısı olan yaban hayatındaki kuşlarla evcil kanatlıların  temasının engellenmesi

 

3- Hastalıktan şüpheli kanatlı hayvanların  etlerinin  kesinlikle tüketilmemesi,

 

4--Hayvan pazarlarında veya semt pazarlarında açıkta satılan köy ve çıkma diye tabir edilen canlı tavukların satın alınmaması,

 

5- Evlerde  beslenen kanatlı hayvanların kafeslerinden dışarı çıkmalarına izin verilmemesi,

 

6-Hastalık çıkan bölgelerde karantina, temizlik, dezenfeksiyon ve biyogüvenlik tedbirlerinin aksatılmaması, bu işlemler tamamlanmadan bu yerlere girilmemesi,

 

7-Ölen kanatlı hayvanların rastgele çevreye atılmaması ve evcil hayvanlara yedirilmemesi,

 

8-Hastalık çıkan bölgelerdeki itlaf işlemlerinde hayvanların bedelleri ödeneceğinden vatandaşlarımızın kanatlı hayvanlarını görevlilere teslim etmesi ve hiçbir şekilde hayvanlarını saklamaması,

 

9-Temizlik , dezenfeksiyon,karantina ve itlaf işlemlerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı personeline ve diğer görevlilere yardımcı olunması,

 

10-Çocukların kanatlı hayvanlarla oynama vb. temaslarının engellenmesi konularında hassasiyet gösterilmesi kamuoyuna önemle duyurulur.